Munting Kaalaman
  Teka Muna!!!

rocielle

Napakabilis ng takbo ng panahon, minsan parang wala ng katapusan at kapaguran ang tao sa pakikibaka nito sa kanyang paligid at mundo. Hindi natin namamalayan na nalipasan na tayo ng gutom, uhaw at panahon. Hindi natin magawang maipaliwanag bakit ito na nangyari sa buhay ko, sa pamilya ko o sa pag-aaral ko? Nababagot, nalulungkot, at nawawalan ng pag-asa ang marami sa atin na wala na ring panahon na maisaayos ang lahat? Pamilyar ka ba?
Teka muna, sandali lang, dahan-dahan, maghunos –dili ka, pakinggan mo muna ang kwento ng bawat isa. Hindi naman kasi minamadali ang lahat e? Malay mo ito na kasagutan at magbigay liwanag sa masalimuot nating kabuhayan? Tara, magsama-sama tayong magsiyasat sa nakaraan at sa kasalukuyan ng ating mahal na bansa. Bigyan natin ng Kwenta ang bawat Kwento o kasaysayan ng bawat nangyayari sa ating kapaligiran.
Ikaw, ako at tayong lahat ay may responsibilidad na makialam, pero kaylangan natin ng sandata upang tayong ay makasabay sa agos ng buhay, ito ay ang kaalaman ng kasaysayan ng bawat pangyayari sa ating paligid

Oras natin ‘to Kabataan!!!

prayer-brigade

Marami na ang nagsabing, “ito ang tama, ito ang mali” pero TEKA MUNA!!, Sino ba ang nakakaalam kung anong ang “TAMA AT MALI para sa ating Pamahalaan?

Lahat ay may plano at pangarap para sa pagbabago, pero sino nga ba ang may tunay na malasakit sa ating mahal na bansa. AKO, IKAW, TAYONG LAHAT BA ANG KASAGUTAN SA MARAMING KATANUNGAN.

Kapatid! Oras natin ito at buhay natin ang nakasalalay sa mga kamay ng mga taong may kapangyarihan.

NGAYON LAHAT AY MAY KARAPATANG MAGSALITA, ngunit sino ang mangunguna?

Advertisements


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

et cetera
%d bloggers like this: