Munting Kaalaman
kasaysayan

-Ang kasaysayan ay maaaring bigyan ng kahulugan na:
-pag-aaral ng nakaraan at batayan ng kasalukuyan.
-talaan ng impormasyon ukol sa nakaraan.
-talaan ng mga makabuluhang pangyayari sa karanasan ng tao sa isang lugar.
-pagsisiyasat sa mga pangyayari ng nakaraan.

Mga bunga ng pag-aaral ng kasaysayan:
-nakatutulong ito sa pagbabago ng kinabukasan.
-mapahalagahan ang nakaraan.
-mapapalawak nito ang pananaw ng mga tao.
-nakapandaragdag ng kaalaman para sa mas masidhi/ kritikal na pag-iisip.

-Mga Disiplina ng Agham Panlipunan sa Pag-aaral ng Kasaysayan
1. Antropolohiya – tumatalakay sa sangkatauhan at ang mga pinanggalingan nito
2. Agham Pampulitika – tumatalakay sa pagtakbo ng pamahalaan at ang mga batas na sinusunod ng tao. (ang pamahalaan noon hanggang ngayon)
3. Sikolohiya – pag-aaral sa pag-iisip ng mga tao; mga ideolohiya ng mga sinaunang tao
4. Pilopsopiya – pag-aaral sa pagtuklas ng katotohanan; mga pamantayang moral
5. Ekonomiks – kung papaano tinugunan ng tao ang kanilang mga pangangailangan; kung paano nagsimula ang kalakalan; ang pagkakaroon ng pera bilang midyum ng pagpapalitan
6. Teolohiya – mga pag-aaral ng relihiyon; mga relihiyon na pinagbabatayan ng mga batas
7. Sosyolohiya – pag-aaral sa kapaligiran ng tao (lipunan); kung paano namuhay ang mga tao sa isang tiyak na lugar
8. Heograpiya – tumutukoy sa teritoryo; ang pisikal na kaanyuan ng isang lugar.

-Mga Uri ng Kasaysayan:
A. Prehistoriko (di-nakasulat na kasaysayan; BC – Bago si Kristo)
Mga panahon: Neolitiko, Paleolitiko, Metal.
Mga ebidensya: mga kuwentong bayan, mga relokya at labi, pasalitang kasaysayan.
B. Historiko (naisulat noong natutunan ng mga tao; AD – Anno Domini)
Mga panahon – sinauna (5000BC – 470AD), medyibal (470AD – 1412AD), Moderno (1412AD – kasalukuyan)
mga ebidensya – mga dokumento, mga lathalain (mga talaarawan atbp.)

Advertisements


et cetera
%d bloggers like this: